Kitapişler (İşler Kitapevleri)r
Fiyata Göre
Nobel Yayınları Psikolojide Yakın İlişkiler
% 10
180,00
162,00
Nobel Yayınları Psikolojik Uyum Kavramı
% 10
90,00
81,00
Palme Yayınları Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş
% 15
383,00
325,55
Nobel Yayınları Gençlik Değerler ve Hedonizm Günümüz Gençliğinin Değişen Değer Yargıları Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma
% 10
325,00
292,50
Nobel Yayınları Yönetmenlerle Felsefe
% 10
120,00
108,00
Nobel Yayınları Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Sinizm Davranışlarına Etkisi
% 10
121,50
109,35
Nobel Yayınları Felsefenin Kökeni
% 10
140,00
126,00
Nobel Yayınları Eğitim Felsefesi Temeller Ekoller ve Kavramlar
% 10
189,00
170,10
Nobel Yayınları Fizyolojik Psikoloji Davranışın Nörolojik Temelleri
% 10
420,00
378,00
Nobel Yayınları Yaşam Boyu Gelişim - Gelişim Psikolojisi
% 10
580,00
522,00
Nobel Yayınları Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu
% 10
287,00
258,30
Nobel Yayınları Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü
% 10
150,00
135,00
Palme Yayınları Çocuklarımızın Karakterini İnşa Ederken
% 15
234,00
198,90
Palme Yayınları Duyguların Yönetimi
% 15
234,00
198,90
Pegem Akademi Psikolojiye Giriş Ekonomik Boy
% 15
408,00
346,80
Nobel Terapilerde Vaka Formülasyonu ve Terapi Planlama
% 10
252,00
226,80
Palme Yayınları Psikolojiyi Anlamak
% 15
816,00
693,60
Nobel Yayınları Bilişsel Davranışçı Koçluk Kendini Fark Et Kendin Ol Yaklaşımı
% 10
105,00
94,50
Nobel Yayınları Psikolojik Bozuklukların Klinik Rehberi Adım Adım Tedavi Kılavuzu
% 10
434,00
390,60
Nobel Yayınları Şairler ve Psikoterapistler Gözüyle Yas
% 10
90,00
81,00
Nobel Yayınları Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık
% 10
125,00
112,50
Nobel Yayınları Psikolojik Testler
% 10
182,00
163,80
Nobel Yayınları Okullarda Ruh Sağlığı
% 10
294,00
264,60
Pelikan Yayınları Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları
% 15
175,00
148,75
Palme Yayınları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu DEHB ile Başedebilme
% 15
409,00
347,65
Palme Yayınları Sosyoloji
% 15
650,00
552,50
Pegem Akademi Eğitim Psikolojisi Engin Deniz
% 15
284,00
241,40
Pegem Akademi Erken Çocuklukta Karakter ve Değer Eğitimi Teoriden Uygulamaya
% 15
284,00
241,40
Pegem Akademi Öğrenme Psikolojisi
% 15
108,00
91,80
Pegem Akademi Psikolojik Danışma
% 15
216,00
183,60
Pegem Akademi Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal Konular
% 15
128,00
108,80
Pegem Akademi İlk ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik
% 15
180,00
153,00
Pegem Akademi Piaget nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı
% 15
160,00
136,00
Pegem Akademi Öğretmenlerde Stresi Giderme
% 15
156,00
132,60
Pegem Akademi Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
% 15
360,00
306,00
Pegem Akademi Psikopatlar ve Kurbanları
% 15
128,00
108,80
Pegem Akademi Hayat Bir Sınavdır Sınav Kaygısı ve Motivasyon
% 15
160,00
136,00
Pegem Akademi Yaşamın Diğer Bir Penceresi
% 15
104,00
88,40
Pegem Akademi Aile Okul İşyeri Spor Cezaevleri ve Yaşamın Diğer Alanlarında Öfke Kontrolü
% 15
200,00
170,00
Pegem Akademi Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
% 15
360,00
306,00